Mantrayogabangkok Yoga Teacher , world yoga alliance, wya yoga, wya teachers, wya studio, wya family, wya trainings, bangkok yoga

   
            
          มันตรา เป็นคำสันสกฤตหมายถึง การควบคุมจิตใจ การรับรู้ถึงการเข้าสมาธิและรับพลังจักรวาล การใช้เสียงมันตรา มันคือพลังของคลื่นเสียงที่กระตุ้นส่วนหนึ่งของสมอง เชื่อมกับจิตใจ เหมือนเป็นเสียงวิเศษ เราจึงเรียกว่า มันตรา 
           
           
         
                         

                             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
045486